Att gå från tanke till handling: strategier för att komma igång

Vi vet alla att rörelse är bra för både kropp och knopp men att ta det där första steget mot förändring och omsätta tankar till handling är en resa som många kämpar med. Vi människor älskar rutiner och vill gärna fortsätta göra våra invanda vanor oavsett om dom är bra eller inte för oss. Det är helt naturligt men det finns sätt att underlätta när vi vill skapa nya vanor. Här nedan följer några enkla tips för att öka chansen att komma igång och hålla i med nya vanor.

Realistiska mål är nyckeln

Att sätta realistiska och konkreta mål är en viktig startpunkt. Att sätta för höga mål leder ofta till press och känslor av att uppgiften blir oöverstiglig. Se framför dig vad det är du vill uppnå och låt det vara din vision som leder dig framåt.  Det kan vara till exempel att kunna fortsätta vandra i fjällen och plocka svamp även om 10 år. Bryt sedan ner ditt mål i mindre steg. I exemplet ovan kan det vara att bibehålla styrka i benen, en god balans och kondition. Genom att fokusera på delmål som är överkomliga och mätbara kan du undvika att känna dig överväldigad och istället känna en känsla av framsteg. För många fungerar det också bra att göra en konkret plan med aktivitet, tid och plats. Strukturen gör det lättare att hålla sig på den tänkta vägen.

Motiverande skäl

Lägg tid och fokus på att hitta starka och personliga skäl bakom din önskan att skapa nya vanor. Identifiera varför du vill ta steget från tanke till handling och påminn dig själv om dessa skäl. Dina personliga skäl hjälper dig att skapa en inre motivation som kommer att vara en pådrivande kraft när det blir tufft. Vår hjärna älskar stabilitet och när vi ska skapa nya vanor kan förändring utlösa en känsla av osäkerhet och kanske till och med rädsla. Genom att kunna fokusera på fördelarna kan du också se förändringen som en möjlighet till personlig tillväxt. Om vi fortsätter exemplet ovan så är kanske dina motiverande skäl att det skänker dig glädje och frid att vandra i fjällen och att det ger ditt liv en extra mening.

Starta med små steg

Det är lätt att bli överväldigad av storleken på ditt mål och därför tappa motivationen. Börja med små steg som du vet att du kommer att klara av. Det kan i exemplet ovan vara att du dagligen ska ta en promenad i ditt närområde. Dessa små framsteg kan bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig att öka tron på din förmåga att nå dina mål. Det liv du lever just nu är i din bekvämlighetszon och det är både obekvämt och ovant att bryta med dom vanorna. Men genom att göra förändringen gradvis i små steg kommer det gå lättare att hålla riktningen mot ditt mål.

Övervinn utmaningar

Många hinder kan dyka upp längs vägen, från bristande tid till en rädsla för förändring. Identifiera dessa hinder och skapa en plan för att hantera dem. Genom att förbereda dig för svårigheter ökar du dina chanser att fortsätta framåt. Till exempel kan det vara bra att träna med någon, en vän eller i en grupp som hjälper dig att hålla fast vid din plan. Du behöver även vara beredd att uppdatera och anpassa dina delmål och din plan utifrån verkligheten. Genom att vara mentalt förberedd på att du kommer att stöta på hinder och ha gjort en plan för det kommer du lättare förbi hindren.

Tålamod och tro på processen

Resultat tar tid. Förvänta dig inte att se dramatiska förändringar över en natt. Ha tålamod och tro på processen. Varje steg, hur litet det än är, rör dig närmare din målsättning. Fira dina framsteg för att hålla uppe motivationen. Till exempel kan du varje dag efter din promenad sätta dig ner med en kopp kaffe och bara njuta av att du gjort dagens promenad.

Att förändra sina rutiner är svårt men inte omöjligt. Jag hoppas att dom här tipsen har gett dig inspiration och konkreta tips på hur du ska gå vidare. Lycka till med dina nya vanor.